Visa Bläddra

Politik

Uppsala cykelförening deltar som folkrörelse för att göra staden bättre för cykel - och med hjälp av cykel. Vi skriver förslag och försöker påverka politiken i cykelvänligare riktning i kommunen, regionen och ibland på riksnivå.

Tillsammans med cykelfrämjandets riksorganisation gjorde vi inför valet 2014 en enkätundersökning över vad olika partier i Uppsala kommun / region och riksdagsvalet tyckte i olika cykelfrågor.

Här under finns de förslag vi skickat in och de svar vi lämnat när kommun och region bett om synpunkter. Vi har också några bilder med exempel på goda cykelmiljöer .

Vill du engagera dig i vår politikgrupp? Hör av dig på info@ucf.se

politik
1 dec 2016 12:49
Per Eric Rosén
Filer