Visa Bläddra

Uppsala cykelförening

Välkommen till Uppsala cykelförening! Vi är Uppsalas största förening för vardagscykling. Vi arbetar för att göra Uppsala bättre att cykla i, och en bättre stad genom omställning till cykel. Vi arbetar med folkbildning om cykel och skriver remisser och förslag för bättre cykelmiljö.

Vi driver ett cykelkök, Kabyssen , där det finns verktyg och reservdelar att låna, och instruktörer som kan hjälpa en att lära sig ta hand om sin cykel. Sedan 2014 driver vi också en cykelpool med 25 lastcyklar och kärror placerade runt om i Uppsala.

Bli medlem och stöd oss i arbetet att göra Uppsala till en bättre cykelstad!

Nyheter

2017-10-08
Nu finns vårt förslag om regionalt cykelnät att läsa

2017-09-30
Vi har nu skickat in remissvar på både Länstransportplan och cykelstrategi