Visa Bläddra

Uppsala cykelförening

Välkommen till Uppsala cykelförening! Vi är Uppsalas största förening för vardagscykling. Vi arbetar för att göra Uppsala bättre att cykla i, och en bättre stad genom omställning till cykel. Vi arbetar med folkbildning om cykel och skriver remisser och förslag för bättre cykelmiljö.

Sedan 2014 driver vi en cykelpool med 25 lastcyklar och kärror placerade runt om i Uppsala.

Bli medlem och stöd oss i arbetet att göra Uppsala till en bättre cykelstad!

Nyheter

2019-03-20

UCFs årsmöte är nu planerat till den 29e majl kl 19. OBS ändrat datum. Om du vill vara med och bestämma vad UCF ska göra under 2019, träffa aktiva i föreningen eller veta vad som händer, är du varmt välkommen på mötet!

2017-10-08
Nu finns vårt förslag om regionalt cykelnät att läsa

2017-09-30
Vi har nu skickat in remissvar på både Länstransportplan och cykelstrategi